Senarai Kursus Jangka Pendek Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu
Terdapat Sebanyak 66 kursus

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Keterangan Kursus Click Untuk Memohon
B-02-2 KEKOMPETANAN PENDAWAI ELEKTRIK TIGA FASA (PW4) 3. Pengetahuan Teknologi Elektrik 4. Kabel & Kabel Bawah Tanah 5. Pendawaian 6. Jenis – jenis alat ujian 7. Transformer mohon
B-02-1 KEKOMPETANAN PENDAWAI ELEKTRIK SATU FASA (PW2) 1. Keselamatan elektrik 2. Asas elektrik 3. Lukisan elektrik 4. Pendawaian permukaan satu fasa 5. Pendawaian permukaan tersembunyi ( conceal ) satu fasa mohon
Paparan rekod dari 65 hingga 66, keseluruhan berjumlah 66 rekod

Halaman Pertama       Halaman Seterusnya     Halaman Sebelumnya     Halaman Akhir