KRISTEK 2016

Pada 29-30 Ogos adalah Hari Inovasi dan Kreativiti bagi ILPKB, dihari itu juga akan berlansungnya pertandingan inovasi & kreativiti peringkat dalaman. Berikut merupakan atucara majlis