Jelajah Advokasi Connected Youth Malaysia 2017

Pada 21 Ogos 2017 Program Jelajah Advokasi Connected Youth Malaysia 2017 peringkat Wilayah Timur telah berjaya dilancarkan, Antara pembentangan pada program ini adalah "Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak & Perlindungan" dan "Grooming Siber dan Perlindungan Kanak-Kanak Atas Talian". Untuk makluman pada 4 Julai 2017 lalu Program Jelajah Advokasi Connected Youth Malaysia 2017 telah berlangsung bertempat di Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Sarawak. (Click pada gambar untuk melihat album aktiviti)