Jabatan Tenaga Manusia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan anda dalan menamatkan latihan di ILJTM.
Sukacita Jabatan dengan ini menjemput anda untuk menghadiri Majlis Konvokesyen ILJTM Tahun 2017 sepertimana tarikh-tarikh yang tertera
di dalam Tarikh Majlis Konvokesyen Tahun 2017