Pada 21 Ogos 2017 Program Jelajah Advokasi Connected Youth Malaysia 2017 peringkat Wilayah Timur telah berjaya dilancarkan, Antara pembentangan pada program ini adalah "Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak & Perlindungan" dan "Grooming Siber dan Perlindungan Kanak-Kanak Atas Talian". Untuk makluman pada 4 Julai 2017 lalu Program Jelajah Advokasi Connected Youth Malaysia 2017 telah berlangsung bertempat di Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Sarawak.