Majlis Perpisahan Pelajar Tahun Akhir Sesi 2 Tahun 2018

Sambutan Hari Pra Konvokesyen Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu, merupakan salah aktiviti setiap semester yang sentiasa diadakan pada hujung semerter. Tujuan sambutan ini diadakan adalah untuk memberikan penghargaan kepada pelajar yang bakal menamatkan sesi pegajian di ILP Kota Bharu. Berikut adalah gambar sambutan majlis tersebut