Minggu Silaturahmi Sesi 1 Tahun 2019

Pihak Instiut Latihan Perindustrian Kota Bharu megucapkan selamat datang kepada para pelajar, click pada gembar untuk melihat album aktiviti MSR