Adalah dimaklumkan bahawa, Perhimpunan Pelajar Bersama Pengarah akan diadakan megikut ketetapan berikut :

Tarikh : 8 Ogos 2019 (KHAMIS)
Masa :8:30 pagi
Tempat : Dewan Besar ILP Kota Bharu
Pakaian Pelajar : Berbaju koperat
Host : Jabatan Elektrikal

Mohon kerjasama semua Ketua Jabatan memaklumkan kepada Ketua Bahagian, Pengajar dan kakitangan di bawah seliaan tuan/puan mengenai makluman hebahan peristiwa semasa untuk perhimpunan bulanan pelajar.