Proses Permohonan Stok Stor ILP Kota Bharu

Manual dibawah boleh membantu anda bagaimana proses permohonan stok bagi end user. Boleh layari di http://10.21.81.63

download disini