Perhatian kepada pelajar semester 1 bagi kursus kimpalan & binaan bangunan anda boleh menjawab soalan kuiz fizik semester satu secara dalam talian http://www.ilpkb.gov.my/eTraining , caranya dengan masukkan no NDP dan masukkan password 12@#Abc90986 . Seterusnya menu tukar password baru akan dipaparkan. Tukar password, pilih topik dan click menu Attempt quiz now