HEALTH VISA
Health Evaluation And Logged Temperature History of
Visitor Incorporating SOP Application

Objektif:
Aplikasi ini bertujuan bagi merekodkan kemasukan dan tahap kesihatan individu yang memasuki premis Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) bagi tujuan mencegah penularan virus COVID-19.

Pengguna:
Semua individu samada pelawat, kakitangan dan pelajar adalah wajib merekodkan status kesihatan mereka apabila memasuki premis ILJTM

Maklumat:
Pengguna perlu merekodkan tahap kesihatan, maklumat diri dan cara menghubungi yang betul dan terkini bagi membolehkan pihak admin untuk menghubungi anda sekiranya berlaku sebarang kes positif COVID-19 ini agar setiap pengguna dapat dimaklumkan untuk tujuan ujian dan pengekangan penularan virus ini.

http://apps2.jtm.gov.my/healthvisa/