Pada 17 September 2020 pihak ILP Kota Bharu telah menerima lawatan dari Jawatankuasa Stor ADTEC Kemaman. Tahniah diucapkan kepada ahli jawatan kuasa stor untuk benchmark penggunaan SPS dan stor pusat.

OSense O-Sense