Pada 12:50PM 27 Sep. 2020 pihak ILP Kota Bharu telah megadakan perjumpaan bersama Dr. Ghalip Bin Spahat iatu YDP PPLVM (Yang Di Pertua  Persatuan Pegawai Pegawai Latihan Vokasional Malaysia)