Pada pagi 8 November 2020 bertempat di Konkos ILP kota Bharu telah berlansungnya Majlis Penutup Sukan ILP Kota Bharu. acara dimulakan dengan sesi senam robik

8:00 Pagi

Semua Palajar dan Kakitangan ILPKB Berkumpul (padang Bola)
- Taklimat

8:30 Pagi Senaman Ringan
(Padang Bola)
9:15 Pagi Pelajar & Kakitanagnmengambil temapat yang disediakandi Ruang Parking Berbunbung
10:15 Pagi Bacaan Doa
Ucapan Penutup (Pengarah ILPKB)
Gimik Perasmian
Penyampaian Hadiah & Majlis Penutup
Bersurai