Pada 11 Februari 2021 Pihak Hospital USM Kubang Kerian dengan kerjasama ILP Kota Bharu telah megadakan program derma darah dengan mematuhi etika COVID19