Pada 29 Mac 2021 Pihak Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu telah kehilangan seorang kakitangan dari bengkel Teknologi Peyelenggaraan Mekanikal, Khailani Lokman