Lawatan Audit 2016

Pada 17 hingga 21 Januari 2016 Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu telah menerima kunjungan dari Audit

Unit audit dalaman akan menjalankan pengauditan terhadap kawalan Terimaan, Pengurusan Perolehan, Perbelanjaan, serta Pengurusan Aset, Stor dan Kenderaan Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu