Inovasi Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu

Inovasi ini menggunakan rechargeable battery memberikan ciptaan pelepasan sifar karbon dan lebih fleksibel untuk bergerak di sekitar kawasan.
Smart Portable Sink
Inovasi ini menggunakan rechargeable battery memberikan ciptaan pelepasan sifar karbon dan lebih fleksibel untuk bergerak di sekitar kawasan.
System ini akan menghantar pesanan SMS kepada pengguna dengan serta merta sekiranya ada berlaku pencerobohan pada kenderaan atau harta benda.
SMS Car Alarm System
System ini akan menghantar pesanan SMS kepada pengguna dengan serta merta sekiranya ada berlaku pencerobohan pada kenderaan atau harta benda.
Adalah keyboard yang tidak terdapat pada mana-mana kebanyakan keyboard, kerana ia mempunyai kekunci Copy, Cut, Paste, Undo dan Select All dengan satu button untuk setiap fungsi.
Special Function Keyboard
Adalah keyboard yang tidak terdapat pada mana-mana kebanyakan keyboard, kerana ia mempunyai kekunci Copy, Cut, Paste, Undo dan Select All dengan satu button untuk setiap fungsi.
Digunakan untuk tujuan membaiki kenderaan
Smart Sliding Hammer
Digunakan untuk tujuan membaiki kenderaan