Semua ILJTM dibenarkan beroperasi mulai 1 Julai 2020 dengan pematuhan kepada SOP yang telah diluluskan oleh MKN. Sesi latihan ILJTM 1/2020 akan disambung semula seperti berikut:

• 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗜𝗟𝗣 - 𝟭 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

• 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗝𝗠𝗧𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗗𝗧𝗘𝗖 - 𝟮𝟬 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

• 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗕𝗮𝗵𝗮𝗿𝘂 𝗟𝗲𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗣𝗠 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻 𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗱𝗶 𝗜𝗟𝗣, 𝗝𝗠𝗧𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗗𝗧𝗘𝗖 (𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘭𝘪𝘯𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘶𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘥𝘢𝘧𝘵𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘳𝘢𝘵 𝘵𝘢𝘸𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘥𝘪𝘤𝘦𝘵𝘢𝘬 𝘮𝘶𝘭𝘢𝘪 1 𝘖𝘨𝘰𝘴 2020) - 𝟭 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝟮𝟲 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

𝑆𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖 𝑘𝑒 𝐾𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠.
𝐴𝑚𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛 3𝑊, 𝐸𝑙𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛 3𝐶.

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫𝐚𝐡
𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚