Laporan daripada Unit CESS  di BN 8 PGA pengkalan chepa..