Sesi taklimat Latihan Industry ( LI ) daripada unit CESS ILPKB untuk pelajar akhir semua kursus ILPKB 2021..