Sumber: FaceBook Unit CESS ILPKB

KAJI SELIDIK KEHADIRAN PESERTA MAJLIS KONVOKESYEN YANG DIJAGKAKAN  AKAN DI ADAKAN DI ILP KOTA BHARU PADA BULAN SEPTEMBER 2021.
SESI KELUARAN YANG TERLIBAT ADALAH :-
1/2019
2/2019
1/2020
2/2020
SILA PAUTAN LINK GOOGLE FORMS UNTUK MENGISI KEHADIRAN
https://tinyurl.com/kajiselidikconvo2021
SEKIAN TERIMA KASIH.