Tarikh permulaan sesi pembelajaran secara bersemuka pelajar-pelajar ILP Kota Bharu bagi sesi 2/2021 adalah seperti berikut :