Kementerian Sumber Manusia bersama jabatan dan agensi di bawah seliaanya berjaya melepasi sasaran
100 Hari KPI Menteri Sumber Manusia dalam Aspirasi Keluarga Malaysia mengikut tempoh yang ditetapkan.
Pencapaian adalah seperti yang berikut:
1. Kursus Kemahiran Setempat Di 32 Institut Latihan JTM Secara Percuma.
2. Induksi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan.
3. Second Chances And Opportunities For People To Excel.
Syabas dan Tahniah! 🎉