Seperti tahun tahun yang terdahulu JPAM3 akan megadakan latihan Perkemahan. Pada tahun ini pihak JPAM telah megadakan perkemahan bertempat La Hot Spring. video perkehamahan JPAM boleh dicapai melalui Facebook