Seperti tahun tahun yang terdahulu PBSM akan megadakan latihan seperti perbarisan, perhimunan dan pelbagai latiihan. Gambar dibawah menunjukkan sebahagian aktiviti yang dijalankan