Seperti tahun tahun yang terdahulu PBSM akan megadakan latihan Perkemahan. Pada tahun ini pihak PBSM telah megadakan perkemahan bertempat Bukit Kudung, Lata Keding. video perkehamahan PBSM boleh dicapai melalui Facebook