Seperti tahun tahun yang terdahulu PBSM akan megadakan latihan Perkemahan. Pada tahun ini pihak PBSM telah megadakan perkemahan bertempat Bukit Kudung, Lata Keding. video perkehamahan PBSM boleh dicapai melalui Facebook

OSense O-Sense