KOD                                       : B19

PERSIJILAN                          : SKM TAHAP 3 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 3 FASA 

TEMPOH LATIHAN                : 24 BULAN

KAEDAH PEMBELAJARAN    : TEORI DAN AMALI

KELAYAKAN 
 1. Warganegara Malaysia.
 2. Berumur 17 hingga 35 tahun.
 3. Lulus SPM atau setaraf dengan LULUS dalam subjek:
  a. Bahasa Melayu;
  b. Matematik/ Matematik Tambahan;
  c. Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik/ Kimia atau subjek teknikal berikut:

  • Pengajian KejuruteraanElektrik & Elektronik
  • Pendawaian Domestik
  • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
  • Prinsip Elektrik & Elektronik
  • Aplikasi Elektrik & Elektronik
  • Teknologi Elektrik
  • Pemasangan Kawalan Elektrik
  • Lukisan Geometri & Elektrik; dan

  d. Sejarah (SPM Tahun 2013 ke atas sahaja); dan

 4. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.SUBJEK/MODUL KANDUNGAN LATIHAN :

SEMESTER 1 (6 BULAN )

ELECTRICAL ACT & REGULATION BASIC ELECTRICITY  SINGLE PHASE ELECTRICAL DRAWING SINGLE PHASE ELECTRICAL TESTING
SINGLE PHASE DOMESTIC WIRING SINGLE PHASE WIRING SYSTEM COMPUTER APPLICATION KO-KURIKULUM 1 
 MATEMATIK 1  FIZIK 1  PENDIDIKAN ISLAM/MORAL 1 TECHNICAL ENGLISH 1

SEMESTER 2 ( 6 BULAN )

THREE PHASE ELECTRICAL DRAWING THREE PHASE SYSTEM THREE PHASE INDUSTRIAL WIRING ELECTRICAL MACHINE
THREE PHASE DOMESTIC WIRING eNTREPRENEURSHIP KO-KURIKULUM 2 MATEMATIK 2
FIZIK 2 PENDIDIKAN ISLAM/MORAL 2 TECHNICAL ENGLISH 2


SEMESTER 3 ( 6 BULAN )

INDUSTRIAL TRAINING (LATIHAN INDUSTRI) 


SEMESTER 4 ( 6 BULAN )

INDUSTRIAL WIRING SYSTEM THREE PHASE DISTRIBUTION SYSTEM BASIC AUTOMATION SYSTEM MAINTENANCE OF ELECTRICAL SYSTEM
ELECTRICAL WORK SUPERVISION THREE PHASE AC MACHINE SAINS KEJURUTERAAN  HAK PEKERJA
MATEMATIK 3 PENDIDIKAN ISLAM/MORAL 3

 

KERJAYA

 Peluang pekerjaan terbuka luas dalam bidang industri yang mana kebanyakkan kilang-kilang masih kekurangan tenaga mahir dalam bidang elektrikal khususnya pendawai elektrik dan penjaga jentera elektrik.

Individu yang berkebolehan dan berpengalaman berpeluang menjadi penyelia atau penilai bagi firma kontrak elektrik. mereka yang mempunyai sijil kelayakan, modal dan kemahiran boleh memulakan perniagaan sendiri dengan kontraktor elektrik.

Selain daripada itu,peluang pekerjaan di Syarikat-syarikat Kontraktor Pendawaiaan Elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga(ST) sangat menggalakkan dan permintaan dalam bidang pendawai elektrik adalah tinggi memandangkan kekurangan tenaga mahir yang ada di negara kita bagi menampung pembangunan indusri negara.

Selain itu, boleh menyambung latihan ke Tahap 4 DIPLOMA  di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) ,IKTBN dan UNIKL.