KOD  :  B02

PERSIJILAN : SKM TAHAP 3  SIJIL TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA

TEMPOH LATIHAN                : 27 BULAN

KAEDAH PEMBELAJARAN    : TEORI DAN AMALI


KELAYAKAN MASUK

1. Berumur 18 hingga 35 tahun

2. Memiliki SPM dengan:
 (a) Lulus Bahasa Melayu;
 (b) Lulus Matematik/ Matematik Tambahan;
 (c) Lulus Sejarah ; dan
 (d) Lulus satu (1) subjek lain selain (a),(b) dan (c)


3. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata /tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa

    alat  bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi

    pembelajaran.

 

 

SUBJEK/MODUL KANDUNGAN LATIHAN :

SEMESTER 1 ( 6 BULAN )

INDUSTRIAL SAFETY TECHNICAL DRAWING APLICATION METAL WORK PRACTICE ELECTRI& ELECTRONIC FUNDAMENTAL
REFRIGERATION & AIR CONDITIONING PIPING REFRIGERATION & AIR CONDITIONING SYSTEM COMPUTER APLICATION CO-CURRICULUM 1
MATHEMATICS 1 PHYSICS 1 ISLAMIC STUDIES 1 TECHNICAL ENGLISH 1


SEMESTER 2 ( 6 BULAN )

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING WATER PIPING GAS WELDING PRACTICE ARC WELDING PRACTICE ELECTRIC MOTOR
REFRIGERATION & AIR CONDITIONING ELECTRONIC CONTROL ELECTRIC MOTOR CONTROL CO-CURRICULUM 2 MATHEMATICS 2
PHYSICS 2 ISLAMIC STUDIES 2 TECHNICAL ENGLISH 2

 

SEMESTER 3 (6 BULAN )

COMMERCIAL REFRIGERATION INSTALLATION COMMERCIAL AIR CONDITIONING INSTALLATION AIR COOLED SYSTEM MAINTENANCE WATER COOLED SYSTEM MAINTENANCE
AUTO AIR CONDITIONING SYSTEM AIR CONDITIONING SYSTEM TROUBLESHOOT & REPAIR  REFRIGERATION SYSTEM TROUBLESHOOT & REPAIR ENGINEERING SCIENCE
MATHEMATICS 3 ISLAMIC STUDIES 3

SEMERSTER 4 ( 6 BULAN )

AIR DISTRIBUTION SYSTEM COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) APPLICATION MECHANICAL PERFORMANCE ANALYSIS ELECTRICAL PERFORMANCE ANALYSIS
WORK PLANNING COST ESTIMATION eENTREPRENEURSHIP HAK PEKERJA

MERUJUK NOSS TERKINI

SEMESTER 5 ( 3 BULAN )

INDUSTRIAL TRAINING ( LATIHAN INDUSTRI )KERJAYA

Pelajar yang terlatih berpeluang berkhidmat di semua industri yang menggunakan/menghasilkan alat-alat penyejukbekuan dan penyamanan udara. Pelajar juga berpeluang untuk memulakan perniagaan sendiri menjadi usahawan lebih terbuka luas.Selain itu, pelajar boleh menyambung latihan ke Tahap 4 DIPLOMA di pusat-pusat latihan teknologi tinggi (ADTEC) , IKTBN dan MFI.