Kod kursus ELEK - 001 hingga ELEK - 004

Click untuk borang dalam talian
Click untuk borang secara manual
Jadual Kursus Jangka Pendek

 

Kod ELEK - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektrik

ELEK - 001

 

Pendawai Elektrik

Tiga Fasa (PW4)

 

1. Akta Bekalan Elektrik 1990 & Peraturan-peraturan Elektrik

1994 & IEE Regulation – 16th Edition

2. Pemulihan Pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan

renjatan elektrik.

3. Pengetahuan Teknologi Elektrik

4. Kabel & Kabel Bawah Tanah

5. Pendawaian

6. Jenis – jenis alat ujian

7. Transformer

8. Perkakas suis dan papan agihan TPN

9. Perlindungan litar

10. Pembumian

11. Sistem perlindungan kilat

12. Motor Elektrik 3Ø

13. Rekabentuk pepasangan elektrik

 

300

20

1500.00

 

 

Kod ELEK - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektrik

 

ELEK - 002

 

Pendawai Elektrik

Satu Fasa (PW2)

 

1. Keselamatan elektrik

2. Asas elektrik

3. Lukisan elektrik

4. Pendawaian permukaan satu fasa

5. Pendawaian permukaan tersembunyi (

conceal

) satu fasa

6. Pendawaian permukaan konduit/trunking satu fasa

7. Pendawaian rumah contoh

8. Pengujian pepasangan

 

300

20

1400.00

 

 

 Kod ELEK - 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektrik

 

ELEK - 003

 

Penjaga Jentera

Elektrik A0

 

1. Akta Bekalan & Peraturan Elektrik 1990

2. MS IEC 60364

3. Pemulihan Pernafasan dan Pertolongan Cemas

4. Asas Elektrik

5. Asas Pendawaian

6. Alat Ukur & Alat Uji

7. Kabel Bawah Tanah

8. Motor Elektrik

9. Kawalan Motor

10. Transfomer Kuasa

11. Papan Suis Utama

 

480

45

2000.00

 

 

 Kod ELEK - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektrik

 

ELEK - 004

 

Penjaga Jentera

Elektrik A1

 

1. Akta Bekalan & Peraturan Elektrik 1990

2. MS IEC 60364

3. Pemulihan Pernafasan dan Pertolongan Cemas

4. Asas Elektrik

5. Asas Pendawaian

6. Alat Ukur & Alat Uji

7. Kabel Bawah Tanah

8. Motor Elektrik

9. Kawalan Motor

10. Transfomer Kuasa

11. Papan Suis Utama

12. Talian Atas Voltan Rendah

13. Lampu Jalan

 

480

15

2500.00