Kod kursus EL - 001 hingga EL - 005

Click untuk borang dalam talian
Click untuk borang secara manual
Jadual Kursus Jangka Pendek

Kod EL - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektronik

Industri

 

EI - 001

 

Asas Microcontroller

8051

 

1. Pengenalan kepada Asas MicroController 8051.

2. Asas penggunaan Software kiel (Programming).

3. Asas pengunaan simulasi Software Proteus.

4. Amali berkaitan program & litar MicroController 8051.

 

24

10

250.00

 

 

kod EL - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektronik

Industri

 

EI - 002

 

Asas Pemasangan

Litar Elektronik

 

1. Pengenalan kepada komponen- komponen elektronik.

2. Cara-cara pemasangan komponen elektronik pada papan litar.

3. Teknik-teknik penggunaan peralatan yang digunakan.

 

16

10

100.00

 

 

Kod EL- 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektronik

Industri

 

EI - 003

 

MembaikPulih

Peralatan Elektronik

Dan Elektrik

 

1. Pengenalan kepada asas membaikpulih.

2. Cara penggunaan peralatan membaikpulih.

3. Teknik- teknik membaikpulih.

4. Amali membaikpulih peralatan elektrik seperti Seterika, Mesin

Basuh, Periuk nasi dll

 

24

10

250.00

 

 

Kod EL - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektronik

Industri

 

EI - 004

 

Asas

Stepper Motor

Driver

 

1. Pengenalan kepada

Stepper Motor

2. Jenis- jenis Stepper Motor.

3. Litar kawalan Stepper Motor

4. Kawalan Stepper Motor menggunakan MicroController

 

24

 

10

200.00

 

 

Kod EL - 005

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Elektronik

Industri

 

EI - 005

 

Asas

Programmable

Logic Controller

(PLC)

 

1. Pengenalan kepada PLC.

2. Bahasa PLC.

3. Litar Kawalan dengan PLC.

4. Contoh- contoh penggunaan dengan menggunakan PLC.

5. Amali dengan litar kawalan Traffic Light.

 

16

10

250.00