Kod kursus DTB - 001 hingga KAG - 010 & TBB - 001 hingga TBB - 010

Click untuk borang dalam talian
Click untuk borang secara manual
Jadual Kursus Jangka Pendek

 

Kod DTB - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 001

 

Asas Pemasangan

Paving Block

(Taman)

 

1. Teori asas jenis jenis Paving block

2. Jenis jenis peralatan yang digunakan

3. Teknik pemasangan yang betul

4. Cara membuat anggaran perbelanjaan

 

16

15

225.00

 

 

Kod DTB - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 002

 

Asas Mengecat

 

1. Teori asas jenis jenis cat

2. Jenis jenis peralatan yang digunakan

3. Teknik mengecat dengan betul

4. Cara membuat anggaran perbelanjaan

 

16

 

15

220.00

 

 

Kod DTB - 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 003

 

Asas Pemasangan

'

Rubble Stone Walls

'

 

1. Teori asas jenis jenis jubin - stone

2. Jenis jenis peralatan yang digunakan

3. Teknik pemasangan yang betul

4. Cara membuat anggaran perbelanjaan

 

16

15

200.00

 

 

Kod DTB - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 004

 

Pemasangan

Interlocking Block

 

1. Teori asas jenis jenis Interlocking block

2. Jenis jenis peralatan yang digunakan

3. Teknik pemasangan yang betul

4. Cara membuat anggaran perbelanjaan

 

16

 

15

100.00

 

 

 

Kod DTB - 005

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 005

 

Asas Pemasangan

Sandstone/

Cobblestone

untuk

lantai

 

1. Teori asas jenis jenis kemasan lantai

2. Jenis jenis peralatan yang digunakan

3. Teknik pemasangan yang betul

4. Cara membuat anggaran perbelanjaan

 

16

15

120.00

 

 

Kod DTB - 006

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 006

 

Ukur Teodolit

 

1. Teori asas jenis jenis ukur

2. Menggunakan peralatan ukur dan dapat membuat bacaan

3. Kaedah membuat pembukuan

 

16

10

140.00

 

 

Kod DTB - 007

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 007

 

Penyeliaan Berkesan

 

1. Teori asas penyeliaan

2. Penyelia yang efektif

3. Penyelia yang berkesan

 

16

10

100.00

 

 

kod DTB - 008

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 008

 

RekaBentuk

Struktur- Esteem

Program

 

1. Teori asas rekabentuk struktur

2. Penggunaan software Esteem dalam rekabentuk struktur

 

16

10

100.00

 

 

Kod DTB - 009

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 009

 

Pengurusan

pembinaan -

Microsoft Project

 

1. Teori asas pengurusan pembinaan

2. Penggunaan software Microsoft Project

 

16

10

100.00

 

 

Kod DTB - 010

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

DTB - 010

 

Penyelenggaraan

Lantai - Laminating

Floor

 

1. Teori asas penyelenggaraan lantai - laminating floor

2. Jenis jenis peralatan yang digunakan

3. Teknik pemasangan yang betul

4. Cara membuat anggaran perbelanjaan

 

16

15

385.00

 

 

 

Kod TBB - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -001

 

Asas Pemasangan

Siling Gantung

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Kaedah setting out dan pemahaman lukisan

4. Pemasangan kerangka siling

5. Amali pemasangan siling gantung

 

16

 

10

200.00

 

 

Kod TBB - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -002

 

Asas Pemasangan

Paving Block

(Taman)

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Kaedah setting out dan pemahaman lukisan

4. Rekabentuk dan corak pemasangan

5. Amali pemasangan

 

16

10

200.00

 

 

Kod TBB - 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -003

 

Asas Pemasangan

Jubin

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Kaedah setting out dan pemahaman lukisan

4. Rekabentuk dan corak pemasangan

5. Amali pemasangan

 

16

10

      

300.00

 

 

Kod TBB - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -004

 

Asas Kerja Bata

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Kaedah setting out dan pemahaman lukisan

4. Asas kerja menerap bata

 

16

10

300.00

 

 

Kod TBB - 005

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -005

 

Asas Kerangka

Bumbung (KELULI)

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Kaedah setting out dan pemahaman lukisan

4. Asas kerja kerangka bumbung

 

24

10

550.00

 

 

kod TBB - 006

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -006

 

Asas Kerja

Membengkok Besi

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan (borang bentuk)

3. Pemahaman lukisan

4. Asas kerja membengkok

 

16

10

200.00

 

 

Kod TBB - 007

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -007

 

Asas Sketch Up (3D

Computer Design)

 

1. Pengenalan kepada perisian Sketch Up.

2. Memahami penggunaan ikon/ simbol.

3. Membuat lukisan 3D

 

16

10

150.00

 

 

 

Kod TBB - 008

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -008

 

Asas Kerja Paip PVC

Domestik

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Pemahaman lukisan skematik

4. Asas kerja pemasangan paip PVC

 

8

 

10

150.00

 

 

Kod TBB - 009

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -009

 

Asas Kerja Paip Poly

Ethelene Domestik

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Pemahaman lukisan skematik

4. Asas kerja pemasangan paip PE

 

8

10

200.00

 

 

Kod TBB - 010

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Bangunan

TBB -010

 

Asas Kerja

Penyelenggaraan

Paip Galvanished

Iron Domestik

 

1. Pengenalan kepada bahan dan peralatan

2. Anggaran bahan

3. Pemahaman lukisan skematik

4. Asas kerja pemasangan paip GI

 

8

10

 

250.00