kod kursus PPU - 001 hingga PPU -006

Click untuk borang dalam talian
Click untuk borang secara manual
Jadual Kursus Jangka Pendek

 

Kod PPU - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Penyejukbekuan &

Penyamanan Udara

 

PPU - 001

 

Pengenalan

Penyaman Udara

 

1. Pengenalan kepada konsep asas dan jenis penyaman udara

2. Mentafsir model pada data unit

3. Penerangan mengenai sistem penyaman udara tingkap dan

berasingan

 

8

15

50.00

 

 

Kod PPU - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Penyejukbekuan &

Penyamanan Udara

 

PPU - 002

 

Beban Haba

Penyejukan

 

1. Mengenal pasti kebocoran habA

2. Beban haba manusia

3. Beban haba suria

4. Beban haba kelengkapan

5. Beban ganti udara

6. Faktor keselamatan

7. Cara pengiraan beban haba penyaman udara bagi mengetahui

keupayaan untuk pemasangan sesebuah bilik dengan mengambil

kira pelbagai faktor

 

8

15

50.00

 

 

Kod TPPU - 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Penyejukbekuan &

Penyamanan Udara

 

PPU - 003

 

Asas (Fundamental)

Tiub Tembaga

 

1. Pengenalan kepada tiub tembaga dan jenis-jenis tiub

2. Mempelajari cara membuka gelungan tiub, memotong, melulas,

mengembang, mengerumit dan teknik membengkok dengan

betul

3. Mempelajari cara mengendali kimpalan gas dan melakukan proses

'sweat joint'.

 

8

15

50.00

 

 

Kod TPPU - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Penyejukbekuan &

Penyamanan Udara

 

PPU - 004

 

Memasang

Penyaman Udara

Jenis Berasingan

 

1. Memasang, menyambung pemaipan dan menguji kecekapan sistem

2. Mempelajari teknik pemasangan dengan betul dan pengendalian

unit mengikut mod yang sesuai serta berpadukan suhu yang

dinyamankan bagi sesebuah bilik

3. Mempelajari teknik mengecas sistem dan mendawai unit

 

16

15

100.00

 

 

Kod TPPU - 005

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Penyejukbekuan &

Penyamanan Udara

 

PPU - 005

 

Selenggara

Penyaman Udara

Berasingan

 

1. Menyelenggara penyaman udara jenis berasingan dengan

menggunakan peralatan serta teknik penyelenggaraan sistem yang

betul

2. Mempelajari cara penyelenggaraan unit dalam dan unit luar serta

motor kipas

3. Di akhir kursus ini peserta diberi pendedahan menyelenggara

suhu bilik yang sesuai bagi mengelakkan sistem beroperasi dengan

beban yang lebih

 

16

15

100.00

 

 

Kod TPPU - 006

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Penyejukbekuan &

Penyamanan Udara

 

PPU - 006

 

Selenggara

Penyaman Udara

Kenderaan

 

1. Menyelenggara penyaman udara kenderaan dengan

menggunakan peralatan serta teknik menyelenggara sistem

dengan betul

2. Merombak dan servis gelungan penyejukan, pendesak, servis

gelungan pemeluap dan mengecas mengikut kapasiti sistem

3. Di akhir kursus ini peserta diberi pendedahan menyelenggara

suhu dan mengesan kebocoran sistem

 

8

15

 

50.00