Kod kursus AUTO - 001 hingga AUTO - 004

Click untuk borang dalam talian
Click untuk borang secara manual
Jadual Kursus Jangka Pendek

 

Kod AUTO - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Automotif

 

AUTO- 001

 

Penyelenggaraan

Penyaman Udara

Kerete

 

1. Replace air conditioning belt and tensioner assembly

2. Replace air-conditioning evaporator air filter

3. Recover and recycle air-conditioning refrigerant

4. Carry out air conditioning receiver drier replacement, expansion

valve replacement and system flushing

 

16

15

200.00

 

 

Kod AUTO - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Automotif

 

AUTO- 002

 

Asas Servis

Kenderaan

 

1. A brief history of automotive engineering

2. Underhood Maintenance

a. Filters

b. Oil/Filter Change

c. Battery Maintenance

d. Lubrications

3. Periodical Maintenance Chart

4. Minor Engine Service

 

16

15

80.00

 

 

Kod AUTO - 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Automotif

 

AUTO- 003

 

Rombak Rawat

Sistem Brek

 

1. Buka dan pasang brek hadapan & belakang

2. Servis Calipar, Wheel Vylinder & Master Pump.

3. Pelarasan brek.

4. Buat penjujusan Sistem Brek.

 

16

15

100.00

 

 

Kod AUTO - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Automotif

 

AUTO- 004

 

Periksa Auto

Elektrikal Elektronik

Kenderaan

Menggunakan

Scanner

 

1. Pengenalan kepada peralatan.

2. Cara penggunaan scanner.

3. Pasang scanner pada kenderaan.

4. Kesan masalah elektrikal elektronik pada kenderaan.

5. Penyelesaian masalah dengan membaikpulih dengan scanner.

 

8

15

100.00