Kod kursus MI - 001 hingga MI - 005 & PA - 001 hingga PA - 006

Click untuk borang dalam talian
Click untuk borang secara manual
Jadual Kursus Jangka Pendek

Kod MI - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Penyelengaraan Mekanikal (Teknologi Mekanik

Industri)

 

MI - 001

 

Asas Pneumatik

 

1. Pengenalan pada asas sistem Pneumatik.

2. Komponen-komponen Pneumatik; kebaikan & keburukan.

3. Sambungan litar asas Pneumatik.

4. Pengujian sambungan litar.

 

8

15

150.00

 

 

 

Kod MI - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Penyelengaraan Mekanikal (Teknologi Mekanik

Industri)

 

MI - 002

 

Asas Elektro-

Pneumatik

 

1. Pengenalan asas elektrik AC/ DC

2. Pengenalan simbol & komponen Elektro- Pneumatik.

3. Sambungan litar asas Elektro- Pneumatik.

4. Pengujian sambungan litar

 

8

15

150.00

 

 

Kod MI - 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Penyelengaraan Mekanikal (Teknologi Mekanik

Industri)

 

MI - 003

 

Asas Hidraulik

 

1. Pengenalan pada Sistem Hidraulik Asas

2. Komponen-komponen Hidraulik; kebaikan & keburukan.

3. Sambungan litar Hidraulik

4. Pengujian sambungan litar

 

8

15

150.00

 

 

Kod MI - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Penyelengaraan Mekanikal (Teknologi Mekanik

Industri)

 

MI - 004

 

Asas Pemasangan

Paip G.I

 

1. Keselamatan bengkel/mesin dan peralatan

2. Memberikan kefahaman teori dan amali berkaitan mesin

pembenang paip (memotong, melulas dan membenang)

3. Melakukan kerja-kerja pemasangan paip beserta pengujian

keterusan dan kebocoran

 

8

15

80.00

 

Kod MI - 005

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi Penyelengaraan Mekanikal (Teknologi Mekanik

Industri)

 

MI - 005

 

Asas

Penyelenggaraan

Mekanikal

 

1. Pengenalan kepada asas penyelenggaraan mekanikal/keselamatan

2. Jenis- jenis penyelenggaraan.

3. Kenalpasti peralatan yang digunakan di dalam kerja- kerja

penyelengaraan.

4. Amali kerja- kerja penyelenggaraan mekanikal.

 

8

15

50.00

 

Kod PA - 001

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Pemesinan Am

 (Teknologi Mekanik

Industri)

 

PA - 001

 

Basic Lathe Machine

Operation

 

1. Prepare process planning for turning operation

2. Prepare materials for machining operation

3. Salect lathe machine accessories & attachment

4. Setup workpiece on lathe machine

5. Prepare lathe cutting tools on tool holder

6. Set up cutting tool in relation to workpiece

7. Carry out basic turning operation (step, plain, facing, taper .etc)

 

32

10

420.00

 

Kod PA - 002

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Pemesinan Am

 (Teknologi Mekanik

Industri)

 

PA - 002

 

Basic Milling

Operation

 

1. Introduction to various type of milling machine

2. Machine functions and their uses

3. Identify and select the milling machine attachment and its

accessories

4. Perform vertical milling

5. Perform horizontal milling

6. Perform drilling, reaming countersunk, spot facing,counterbore

and boring operation

7. Safety precautions

 

32

10

420.00

 

Kod PA - 003

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Pemesinan Am

 (Teknologi Mekanik

Industri)

 

PA - 003

 

Basic Surface

Grinding Operation

 

1. Prepare process planning for grinding operation.

2. Select grinding operation

3. Determine type of workpiece to be ground

4. Prepare wheel for grinding

5. Setup workpiece on machine

6. Carry out surface grinding process

 

24

10

420.00

 

Kod PA - 004

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Pemesinan Am

 (Teknologi Mekanik

Industri)

 

PA - 004

 

Basic CNC Turning

Operations

 

1. Pengenalan kepada CNC Lathe Machine

2. Susun Program NC

3. kenal pasti fungsi Kod - G, M, S, T Dan F

4. Prosedur program Matalat, perubahan Matalat dan alamat.

5. Memasukkan dan Membuat perubahan program dengan

menggunakan Control Panel.

6. Pergerakan simulasi Matalat.

7. Prosedur menikat bendakerja pada mesin.

8. Pergerakan sebenar Matalat tanpa memotong bendakerja.

 

30

10

200.00

 

Kod PA - 005

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Pemesinan Am

 (Teknologi Mekanik

Industri)

 

PA - 005

 

Basic EDM (Eletro

Dischage Machine)

 

1. Prepare process planning for EDM operation

2. Prepare electrode for EDM operation

3. Setup workpiece and electrode on EDM

4. Carry out EDM operation

5. Perform horizontal milling

 

32

10

420.00

 

Kod PA - 006

Bahagian

Kod

Tajuk

Kandungan

Tempoh (Jam)

Bil. Peserta

Yuran

Teknologi

Pemesinan Am

 (Teknologi Mekanik

Industri)

 

PA - 006

 

Tool & Cutter

Grinding - Tool Bit &

End Mill

 

1. Pengenalan kepada mesin tool & cutter grinding.

2. Penyediaan roda canai.

3. Operasi mencanai Matalat.

 

32

10

420.00