Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih.

 Dengan itu, kami berjanji :

   1.Menjelaskan semua  tuntutan bil-bil bayaran  dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

  1. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja
  2. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya
  3. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil Peperiksaan dan persijilan
  1. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

 Untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu, khidmat yang mesra dan cemerlang adalah menjadi pegangan kami.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KOTA BHARU 

(Sehingga MEI 2023 )

BIL PERKARA BAHAGIAN % PERATUS SIAP 
1 Menjelaskan semua  tuntutan bil-bil bayaran  dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap PENTADBIRAN 100
2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN 100
3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya

UNIT BPPL & PENTADBIRAN 100
4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan

UNIT BKKL 100
5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN 100