Status Kebolehpasaran Graduan Sesi 2/2019 Bilangan
Bekerja 47
Sambung Belajar 10

Status Kebolehpasaran Graduan Sesi 2/2019

Bilangan
Bekerja 78
Sambung Belajar 18
Masih Mencari Pekerjaan 1
Menolak Tawaran Kerja 1

Piagam Pelanggan ILJTM

BIL

Perkara

1.

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

2.

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

3.

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

4.

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

5.

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan ILP APNT dari Mac sehingga April 2019

BIL

Piagam Pelanggan

Bahagian

Bilangan Diterima

Bilangan Selesai

Peratus Pencapaian

1.

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Kewangan

97

97

100%

2.

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Dari Fail Aduan Pelanggan

0

0

100%

3.

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Kewangan

7

7

100%

4.

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

237

237

100%

5.

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Kaunter Khidmat Pelanggan

1000

1000

100%

 

Piagam Pelanggan ILJTM

BIL

Perkara

1.

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

2.

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

3.

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

4.

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

5.

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan ILP APNT dari Mac sehingga April 2019

BIL

Piagam Pelanggan

Bahagian

Bilangan Diterima

Bilangan Selesai

Peratus Pencapaian

1.

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Kewangan

139

139

100%

2.

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Dari Fail Aduan Pelanggan

0

0

100%

3.

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Kewangan

1

1

100%

4.

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

237

237

100%

5.

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Kaunter Khidmat Pelanggan

700

700

100%

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan Selesai Peratus Pencapaian
1 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. Pentadbiran   643 643 100%
2 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja. Pegawai Aduan 1 1 100%
3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya. Pentadbiran 634 (September 2018) 634 (September 2018) 100%
4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan. UPP, BKKL Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada 2 Julai 2018    Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada 2 Julai 2018     
5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit. Pentadbiran 205 205 100%

Piagam Pelanggan Institut 2107

Bil. Perkara ILJTM
1
Menjelaskan semua  tuntutan bil-bil bayaran  dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen  lengkap.
2
Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
   
5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

Statistik keluaran pelajar dari tahun 1991 hingga 1999

Institut Latihan Perindustrian, Kota Bharu, Kelantan Darulnaim merupakan sebuah pusat latihan kemahiran ditubuhkan pada 16hb Jun 1989 dan menawarkan kursus dalam bidang Mekanik Industri, Pemesinan Am, Kimpalan, Mekanik Kenderaan Motor, Mekanik Kenderaan Berat Perdagangan, Juruelektrik, Mekanik Penyejukbekuan & Penyaman Udara, Juruteknik Radio dan Televisyen, Teknologi Perabot, Binaan Bangunan. Pengambilan pelatih yang pertama pada 01 Ogos 1989, telah menamatkan latihan dengan jayanya pada Disember1990 seramai 80 pelatih . Pengambilan 1991 seramai 118 pelatih, 1992 seramai 157 pelatih, 1993 seramai 320 pelatih, 1994 seramai 148 pelatih, 1995 seramai 244 pelatih, 1996 seramai 140 pelatih, 1997 seramai 266 pelatih, 1998 seramai 265 pelatih1999 seramai 328 pelatih. Untuk itu sehingga 1999 seramai 1986 pelatih telah menamatkan latihan kemahiran di ILPKB dengan jayanya.

OSense O-Sense