Objektif

  • Menyelia dan mengawal mutu latihan yang dijalankan di ILP Kota Bharu agar memenuhi dan menepati kurikulum dan syarat-syarat persijilan yang telah ditetapkan.
  • Menyelaras dan menyedia pembangunan bahan latihan / panduan pembelajaran dan pengajar supaya latihan berjalan lancar dan dapat melahirkan tenaga mahir yang berketrampilan.
  • Merancang dan menyelaras kursus jangka pendek kepada pihak industri.
  • Melaksanakan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan latihan vokasional di peringkat ILP Kota Bharu.
  • Menguruskan persijilan pelajar dan pusat bertauliah dalam melaksanakan Sistem Penilaian Berterusan dan Persijilan Kemahiran Malaysia.
  • Menyelaras aktiviti Business Plan di peringkat ILP Kota Bharu.
  • Menyelaras Jawatankuasa Penasihat peringkat Institut dalam pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia
OSense O-Sense