Objektif

Mengurus dan menyelaras tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berkaitan dengan pentadbiran, personal, pusat sumber, kewangan dan penyelenggaraan stor diurus dengan sistematik dan terkini.

  1. Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia
  • Mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran dan personel termasuk pusat sumber dan asrama.
  • Menyelenggara sistem fail dan dokumen.
  1. Unit Kewangan
  • Pengurusan kewangan ILP Kota Bharu secara keseluruhan.
  • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan dan laporan perbelanjaan setiap bulan.
  • Mengawal perbelanjaan peruntukan menyelenggara akaun dan rekod kewangan.
  1. Unit Stor dan Rekod
  • Penyelenggaraan stor pusat ILP Kota Bharu termasuk memesan, menerima dan menyelenggara barang di stor.
  • Menyelenggara sistem fail dan rekod