PENOLONG PENGARAH STAF  STAF  STAF
LILY SOPEYAWATI BINTI MOHAMED NOR ASIAH BINTI YUSOF

SITI FAZLEEN

FARAHANIM

BINTI

HANAFI

SITI FARADHILA BINTI HASIM
DV 42 (M) DV 36 (KUP) DV 36 N19

STAF  STAF  CHARGEMEN
MOHD FAUZI BIN MUDA EZANI BIN HASSAN MOHD SHAMSURI BIN JUSOH
DV 36 DV 29 J22 (KUP)

Fungsi


Mengurus dan menyelaras pembangunan kemahiran dan penyelenggaraan aset di ILP Kota Bharu merangkumi keperluan dan kemudahan latihan (bangunan, kemudahan fizikal, mesin dan peralatan latihan).


Objektif
Pada keseluruhannya, BPPA bertanggungjawab menyediakan perancangan pembangunan kemudahan latihan, pembangunan infastruktur, pengurusan dan penyelenggaraan aset agar program latihan kemahiran yang dijalankan lebih berkualiti, berkesan dan berjaya mencapai objektif penubuhannya.

 

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

 1. Pengurusan Aset Kerajaan.
  Memantau aktiviti Penyelenggaraan Peralatan.
  Memantau aktiviti Penyelenggaraan Bangunan & Kemudahan Asas.
  Menyelaras dan Mengurus Perolehan Stok, Inventori & Aset Institut.
  Mengurus Keselamatan Bangunan & Harta Benda Institut.
  Mengurus Proses Pelupusan Peralatan.
 2. Pengurusan Perolehan Peralatan, Bahan Latihan & Perkhidmatan Institut.
  Merancang dan mengesyorkan pembelian, pembangunan peralatan dan bahan latihan termasuk kemudahan saintifik dan matematik, pembangunan dan kemudahan konvensional/fizikal, serta keperluan/kemudahan masa depan
  Terlibat sebagai Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga Institut
 3. Membuat Cadangan Pembangunan Infrastruktur & Naik Taraf Institut.
 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.
 5. Unit Stor dan Rekod
 • Penyelenggaraan stor pusat ILP Kota Bharu termasuk memesan, menerima dan menyelenggara barang di stor.
 • Menyelenggara sistem fail dan rekod