PENOLONG PENGARAH STAF STAF STAF STAF
KHAIRUL FHAZUWAN BIN AMANAH SHAHREZA BIN SHAHRIL@SHAHARIN WAN ADLI BIN WAN ABDULLAH AHMAD FAHIMI BIN MOHD ARIFFIN NORAIDA BT ABDULLAH
DV 44 DV 36 (KUP) DV 36 (KUP) FA 29 (KUP) S 22 (KUP)

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

  • Peminjaman Bahan Bacaan
  • Pemulangan Bahan Bacaan
  • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal
  • Penerimaan Bahan Bacaan Berbentuk Sumbangan
  • Pengurusan Bahan Bacaan Yang Baru Diterima
  • Perolehan Bahan Bacaan
  • Kawalan Sistem P.A di Dewan Besar & DKU
  • Pendaftaran Kad Matrik
  • Pengendalian Dan Penyelenggaraan Infranstruktur Dan Sistem ICT
  • Perolehan Bahan Guna Habis ICT
  • Pelupusan Harta Modal Dan Inventori ICT
  • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
  • Penerimaan Dan Perekodan Peralatan Yang Diterima
  • Pemantauan dan Penyelenggaraan Sistem TMS
  • Pemantauan dan Penyelenggaraan Laman Web ILP KOTA BHARU