PENOLONG PENGARAH STAF STAF STAF
HJ AMINULLAH BIN MD JAFRI MOHD FAIZAL BIN MAMAT MOHD SHAHRIL BIN ESAHAN MOHD RAZI BIN YAACOB
DV 44 DV 36 (KUP) DV 36 (M) DV 36 (KUP)

      Fungsi

 1. Kaunselor dan Kerjaya
 •  Menyediakan perkhidmatan kaunseling.
 • Menyediakan perkhidmatan pendaftaran pekerjaan (Jobs Malaysia Point).
 • Mengadakan temuduga terbuka.
 •  Mengadakan seminar / bengkel pembangunan kerjaya.

      2. Kursus Jangka Pendek

 •  Menyediakan kursus jangka pendek secra Customised (kursus berbayar & mengikut kehendak pelanggan).
 •  Menyediakan kursus jangka pendek secara modular (kursus berbayar yang ditawar oleh Institut).
 • Menyediakan promosi dan lawatan industri dan individu.
 •  Perkhidmatan pendaftaran kekompetenan Suruhanjaya Tenaga.

       3. Sistem Latihan Dual Nasional

 •  Promosi dan pendaftaran industri.
 •  Bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 •   Penempatan perantis SLDN.
 •   Menyelaras peperiksaan dan persijilan SKM

       4. Latihan Industri (LI)

 •  Menguruskan penempatan pelajar di industri.
 •  Penilaian prestasi pelajar LI.
 •   Hubungan dengan pihak industri.

        5. ALUMNI

 • Urusetia Persatuan ALUMNI ILPKB.
 • Hubungan dengan lepasan pelajar ILPKB.

FaceBook CESS ILP Kota Bharu