Fungsi

 1. Kaunselor dan Kerjaya
 •  Menyediakan perkhidmatan kaunseling.
 • Menyediakan perkhidmatan pendaftaran pekerjaan (Jobs Malaysia Point).
 • Mengadakan temuduga terbuka.
 •  Mengadakan seminar / bengkel pembangunan kerjaya.

 

 1. Kursus Jangka Pendek
 •  Menyediakan kursus jangka pendek secra Customised (kursus berbayar & mengikut kehendak pelanggan).
 •  Menyediakan kursus jangka pendek secara modular (kursus berbayar yang ditawar oleh Institut).
 • Menyediakan promosi dan lawatan industri dan individu.
 •  Perkhidmatan pendaftaran kekompetenan Suruhanjaya Tenaga.

 

 1. Sistem Latihan Dual Nasional
 •  Promosi dan pendaftaran industri.
 •  Bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 •   Penempatan perantis SLDN.
 •   Menyelaras peperiksaan dan persijilan SKM

 

 1. Latihan Industri (LI)
 •  Menguruskan penempatan pelajar di industri.
 •  Penilaian prestasi pelajar LI.
 •   Hubungan dengan pihak industri.

 

 1. ALUMNI
 • Urusetia Persatuan ALUMNI ILPKB.
 • Hubungan dengan lepasan pelajar ILPKB.

FaceBook Rasmi CESS ILP Kota Bharu WhatsApp ILP Kota Bharu

</