Pentadbiran & Kewangan

 • Pengarah  111
 • Setiausaha  100
 • Timbalan Pengarah 1 112
 • Timbalan Pengarah 2 118
 • Unit Khidmat Pengurusan  124
 • Unit Pentadbiran & Perkhidmatan  125
 • Pembantu Tadbir  126/127/128/129
 • Unit Kewangan  136/138/139/190/140
 • Penyelia Asrama  132/133
 • Pegawai Khidmat Pelanggan  0
 • Pemandu Kerenderaan  177

 

Pengurusan Sumber

 • Bahagian Pengurusan Sumber  113
 • Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan  168/153/169/404/169
 • Unit Khidmat Komuniti & Pekerjaan  122/155
 • Bahagian Kualiti Latihan  395/143/144
 • Unit Pengajian Am  163
 • Bahagian Pembagunan & Penyelengaraan Aset  115/116/113/171/188/174
 • Bahagian Pusat Sumber & Multimedia  123/159/163/159

 

Sivil

 • Ketua Jabatan Sivil   217
 • Teknologi Binaan  221/222/224
 • Teknologi Perabot  252/253

 

Mekanikal

 • Ketua Jabatan Mekanikal & Pegeluaraan  216
 • Teknologi Mekanik Industri  225/226
 • Teknologi Pemesinan Am  236/237
 • Teknologi Kimpalan Arka & Gas  240/241
 • Teknologi Automotif  206/207/208

 

 Elektrikal/Elektronik

 • Ketua Jabatan Jabatan Elektrikal & Elektronik  218
 • Teknologi Elektrik  183/233/247/248/249
 • Teknologi Penyejukbekuan & Penyaman Udara  229/230
 • Teknologi Elektronik Industri  211/212/213
 • Teknologi Komputer Sistem  201/202
OSense O-Sense