OBJEKTIF

  • Melahirkan tenaga pekerja mahir untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian negara.
  • Meningkatkan kemahiran pekerja industri ke arah pembangunan negara.
  • Memudahkan para lepasan sekolah memperolehi pekerjaan dengan berbekalkan kemahiran perindustrian yang sistematik

MISI

Membangunkan ILP Kota Bharu sebagai satu pusat yang berprestij untuk pembangunansumber manusia ke arah wawasan 2020.

VISI

Menjadikan ILP Kota Bharu sebuah institusi yang cemerlang, gemilang dan terbilang serta mampu mengeluarkan tenaga mahir untuk keperluan negara.