Sijil Kemahiran Malaysia ( SKM )

Persijilan Kemahiran Malaysia dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Persijilan ini menawarkan lima (5) tahap persijilan iaitu :

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2      
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3
Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4
Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5