Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan Selesai Peratus Pencapaian
1 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. Pentadbiran   643 643 100%
2 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja. Pegawai Aduan 1 1 100%
3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya. Pentadbiran 634 (September 2018) 634 (September 2018) 100%
4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan. UPP, BKKL Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada 2 Julai 2018    Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada 2 Julai 2018     
5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit. Pentadbiran 205 205 100%
OSense O-Sense