Piagam Pelanggan ILJTM

BIL

Perkara

1.

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

2.

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

3.

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

4.

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

5.

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan ILP APNT dari Mac sehingga April 2019

BIL

Piagam Pelanggan

Bahagian

Bilangan Diterima

Bilangan Selesai

Peratus Pencapaian

1.

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Kewangan

97

97

100%

2.

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Dari Fail Aduan Pelanggan

0

0

100%

3.

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Kewangan

7

7

100%

4.

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

237

237

100%

5.

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Kaunter Khidmat Pelanggan

1000

1000

100%

 

OSense O-Sense