Status Kebolehpasaran Graduan Sesi 2/2019 Bilangan
Bekerja 47
Sambung Belajar 10

Status Kebolehpasaran Graduan Sesi 2/2019

Bilangan
Bekerja 78
Sambung Belajar 18
Masih Mencari Pekerjaan 1
Menolak Tawaran Kerja 1
OSense O-Sense