Piagam Pelanggan Institut 2107

Bil. Perkara ILJTM
1
Menjelaskan semua  tuntutan bil-bil bayaran  dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen  lengkap.
2
Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
   
5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

OSense O-Sense